เนื้อเพลง Light The cliptron

           ช่วงเวลาที่มืดหม่น  เคว้งคว้างกับสิ่งที่เลือนลาง

           ความคิดนั้นกว้างไกล  สตินั้นลางเลือน

           แสงแรกของวันลาลับไป  แสงจันทร์สว่างเมื่อยามค่ำคืน

           กับต้องมนตรา           เมื่อมองแสงจันทรา

 

           นึกถึงวันที่อบอุ่น  แต่วันนี้กลับเยือกเย็น 

          

           อยากจะย้อน กลับไปอย่างวันนั้น จะไม่หลงสายตาของจันทรา

           แต่สุดท้ายแสงนั้นก็ออ่นล้า พาหาย   แล้วเธอก็จากไป 

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...