เนื้อเพลง ไม่ตั้งใจ Crescendo

* โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ 

โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์

สิ่งที่เห็น กับสิ่งทีเป็นอยู่ สิ่งที่รู้ กับสิ่งที่เข้าใจ 

คิดไว้นาน แต่ไม่เคยได้ลองสักครั้ง 

แต่สิ่งที่ฉันได้ทำ กับไม่ตั้งใจ

( * )

สิ่งที่อยากทำ กับสิ่งที่ได้ทำ 

ที่ตรงนั้นที่เราอยากไป กับที่ยืนอยู่

ได้แต่คิดไว้นาน แต่ไม่เคยได้ลองสักครั้ง 

แค่สิ่งที่ฉันได้ทำ กับไม่ตั้งใจ

( * )

( * , * )

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...