เนื้อเพลง Boost Nos อัลบั้ม Boost

ถ้าจะต้องเชื่อที่ใครบอกกัน แล้วชีวิตมันต้องเปลี่ยนทิศไป คิดดูให้ดีว่าควรจะทำไหม

เขาเป็นแค่ใครที่คอยเฝ้ามอง ถ้าจะต้องลองและผิดพลั้งไป คิดดูให้ดีจะมีสักคนไหม มาปลอบใจ

       * เสียงนกเสียงกามันน่าเบื่อ (เสียงนกเสียงกามันน่าเบื่อ)

               ** ก็มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

               ก็มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

               ใครยังจะขวางทางเราอยู่ ชนมันให้รู้ว่าใครเป็นใคร

ที่ชีวิตคนมันดูวุ่นวาย เพราะว่าน้ำลายที่ถ่มถุยกัน เลือกเองสักทางจะฟังคนเหล่านั้น เพื่อสิ่งใด

( * , ** )

ก็มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร

เสียงนกเสียงกามันน่าเบื่อ เสียงนกเสียงกามันน่าเบื่อ

               ก็มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

               ก็มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

               นี่มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

               นี่มันชีวิตเรา ไม่ใช่ชีวิตใคร ทะยานพุ่งไป ตามใจต้องการ

ใครยังจะขวางทางเราอยู่ ชนมันให้รู้ว่าเราเป็นใคร

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...