เนื้อเพลง Epilogue Golf Mike อัลบั้ม Golf Mike

โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า    โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ

จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู

คนนาโทคินิคากิทเท    นานิโมเดคินาอีเค้โด

ทัตตาฮิโตทซึดา เคซึกาอูโย้  ซืทโต้วาซึเรไน้

 

I’ll be ther for you โทโอริชึกี้เทยู้คู โทคิโนนากา ฮิโตทซึดาเค้

 

I’ll be ther for you เออิเอนโต๊ะโยเบ้รู อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย

 

ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน    โคโดคุนะเทเมอิคิเด

โคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้ นามิคาวะอิราไน้

 

I’ll be there for you คุริคาเอซึทาบิ๊โน้ นาค้าเดอาเอ ต๊ะคิเซกิโว้

I’ll be there for you ซิวึตโตอิโนอตเต๊รู โฮโฮ้เอมิกา ท้าเอนูโยนี้

 

 

เคียวโตอิคุโคโนอิชชุงโว้     คิมามาเนโนนามิดาโว้

 

ซึเบทเทโวดาคอชิโยโว้      โบคุราโนซึเบเต I’ll be ther for you

* ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสมอไป นานแสนนานเพียงใดหรือไกลสุดขอบฟ้า

และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม

( * )

 

อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมยxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...