เนื้อเพลง หวงรัก เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ของของใคร ของใครก็ห่วง

ของใครใครก็ต้องหวง ห่วงใยรักใคร่ถนอม

ใครจะชิงของใครใครยอม ถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใคร

รักของใคร ของใครก็ห่วง

รักใครใครก็ต้องหวง ห่วงคนรักดั่งดวงใจ

ใครจะยอมยกไปให้ใคร รักใครก็ใครต่างหวงไว้ครอบครอง

เธอเป็น ของรักของหวงที่ห่วงอาลัย

เป็นดวงใจ ฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง

กายและใจของ เราต่างเป็นเจ้าของ

หากไม่ครอบครองเดี๋ยว ของรักต้องหลุดลอยไป

รักจริงถึงห่วง ไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจ

จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร

แม้ใครชิงแย่งไป ฉันยอมตายเอย

เธอเป็น ของรักของหวงที่ห่วงอาลัย

เป็นดวงใจ ฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง

กายและใจของ เราต่างเป็นเจ้าของ

หากไม่ครอบครองเดี๋ยว ของรักต้องหลุดลอยไป

รักจริงถึงห่วง ไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจ

จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร

แม้ใครชิงแย่งไป ฉันยอมตายเอย

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...