เนื้อเพลง Gangnam Style PSY

โอปัน กังนัมสไตล์ กังนัมสไตล์

นาเจนึน ตาซาโรอุน อินกัน ชอกิน ยอจา คอฟฟี่ ฮันจันเน ยอยูรึล อานึน พุมคยอก อิสนึน ยอจา

บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตือกอวอจีนึน ยอจา คือรอน บันจอน อิสนึน ยอจา

นานึน ซานาเอ นาเจนึน นอมันคึม ตาซาโรอุน คืรอน ซานาเอ คอฟฟี่ ชิกกีโด ชอนเน วันช็อต แตรีนึน

ซานาเอ บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตอ ชยอ บอรีนึน ซานาเอ คือรอน ซานาเอ

        * อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ

        อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา

                ** โอปัน กังนัมสไตล์  กังนัมสไตล์ โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์

                กังนัมสไตล์ โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์

                Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์ Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ Eh Eh Eh Eh Eh Eh

จองซกเค โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ยอจา อีแตดา ชิบพือมยอน มุกก็อตตอน มอรี พูนึน ยอจา

กา รยอส จีมัน เวนมันฮัน โนชุลโพดา ยาฮัน ยอจา คือรอน คัมคักขอกกิน ยอจา

นานึน ซานาเอ ชอมชานา โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ซานาเอ แตกา ทเวมยอน วานช่อน มีชยอบอรีนึน

ซานาเอ คึนยูกโบดา ซาซังงี อุลตุงบุลตุงฮัน ซานาเอ คือรอน ซานาเอ

( * , ** )

ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม baby baby นานึน มวอล ชม อานึน นม

ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม baby baby นานึน มวอล ชม อานึน นม You know what I’m saying

                โอปัน กังนัมสไตล์  Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์

                 Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ Eh Eh Eh Eh Eh Eh โอปัน กังนัมสไตล์ 
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...