เนื้อเพลง เลือนลาง Celebities Owls

*สิ่งที่เป็นไป มองไม่เห็นทาง 

สิ่งที่เลืองลาง จางหาย

มองออกไป ทางเดินชีวิต

ขีดให้ตัวเอง

สิ่งที่ดูว่าดี ทำไม เลือนหาย 

สิ่งที่ดูเลือนลาง ทำไม ดูคล้าย

ซ้ำ *

แล้วได้เข้าใจ สิ่งที่หายไป 

กลับมามองตัวเอง ฉันได้เข้าใจ

เลือนลาง หายไป 

เลือนลาง หายไป

เลือนลาง หายไป 

เลือนลาง หาย…….

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...