เนื้อเพลง รางวัลของครู ปาน ธนพร

ทุกคำบ่นว่า….คือ ความปราถนาดี

ใช้ความเมตตาปราณี

คอยชี้หนทางเดินให้

ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรัก และ ห่วงใย

เพื่อนทำหน้าที่ยิ่งใหญ่

เป็นคนผู้ใ้ห้วิชา

ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู

แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา

ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา

เหนื่อยกายและใจ ทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที

*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู

แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี

เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี

พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ

ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู

ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้

รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส

สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู

*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู

แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี

เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี

พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ

ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู

ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้

รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส

สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู

รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล

เป็นคนดีให้ได้ เพื่อเป็นรางวัลให้ครู

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...