เนื้อเพลง เดิน Green Bell

วันที่อ่อนแรง กลัวเดินตามเธอไม่ทัน

เธอเข้าใจ และยังหยุดรออยู่ตรงนั้น

เดินด้วยกัน เธอไม่เคยบ่นสักคำ

ล้าแค่ไหน เธอก็ยังอยู่ข้างฉัน

เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป

ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว

เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย

คือแสงนำทางในหัวใจ

เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ

เดินช้าไป เธอยังรอให้ตามทัน

เราก้าวไป มีเธอเดินอยู่ข้างฉัน

เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป

ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว

เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย

คือแสงนำทางในหัวใจ

เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ

ฉันขอสัญญา ว่าต่อจากนี้ไป

ในหัวใจฉัน จะมีแต่ แต่เธอ แต่เธอ แต่เธอ

เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป

ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว

เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย

คือแสงนำทางในหัวใจ

เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ

ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป

ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว

เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย

คือแสงนำทางในหัวใจ

เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...