เนื้อเพลง My bad habit ชิน ชินวุฒิ

ก็มันชอบที่เธออยู่ แต่ไม่ชอบให้เธอกลับ

ก็ไม่ชอบนอนหลับฝันถึงเธอ

 

ก็มันชอบมองตา แต่ไม่ชอบโทรคุย

อยู่ด้วยกัน อีกนิดดีไหม

 

อยู่ข้ามวันฉันจะคอยเทคแคร์

จะคอยเอาใจอะไร ที่เธอต้องการ

 

โว๊ะ โอ๊ะ โอ โว้ โว๊ะ โว๊ะ โว๊ะ อยู่ต่อนานนาน

อยู่ต่อนานนาน อยู่ต่อนานนาน

 

ฉันมันนิสัยไม่ดี ไม่อยากคิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยอยากเจอหน้าเธอ

 

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยอยากอยู่ใกล้เธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยชอบอยู่ข้างเธอ

 

ก็มันชอบที่จูงมือ ชอบกระซิบข้างหูเธอ

แต่ไม่ชอบมองไปไม่เห็นเธอ

 

ก็มันชอบมีเธอ แต่ไม่ชอบให้เธอไกล

ต่อเวลา สักนิดได้ไหม

 

อยู่ข้ามวันฉันจะคอยเทคแคร์

จะคอยเอาใจอะไร ที่เธอต้องการ

 

โว๊ะ โอ๊ะ โอ โว้ โว๊ะ โว๊ะ โว๊ะ อยู่ต่อนานนาน

อยู่ต่อนานนาน อยู่ต่อนานนาน

 

ฉันมันนิสัยไม่ดี ไม่อยากคิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยอยากเจอหน้าเธอ

 

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยอยากอยู่ใกล้เธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยชอบอยู่ข้างเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี..

 

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยอยากอยู่ใกล้เธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี เอาแต่คิดถึงเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี ก็เลยชอบอยู่ข้างเธอ

ฉันมันนิสัยไม่ดี..

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...