เนื้อเพลง จาง แช่ตั้ง คาราบาว อัลบั้ม รุ่นสร้างชาติ

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย

ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ

จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ

เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย

 

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ

คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ

จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ

มีศรัทธาลัทธิเต๋า

 

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง

จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง

จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า

จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง

ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง

จ่างก็ไม่ขายรูปกิน

 

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง

จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง

จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า

จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง

ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง

จ่างก็ไม่ขายรูปกิน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...