เนื้อเพลง แค่คืบ กบ ทรงสิทธิ์

(ช) แค่คืบเท่านั้น                         

ฉันให้งงงันมิกล้าเอ่ย              

พบกันทุกวันกับทรามเชย        

ฉันให้งงงันมิกล้าเอ่ย          

พบกันทุกวันกับทรามเชย          

แต่ยังมิเคยจะเอ่ยบอกรัก

(ญ) แค่คืบเท่านี้

น้ำใจไมตรีมีให้ตระหนัก

ไฉนจึงเหมือนคนไม่รู้จัก

หวั่นใจนักรักแท้หรือเทียม

มาเยี่ยมอำพราง

(ช) หลงรักเงาจนเศร้าดวงใจ

ขออย่าเมินให้จิตใจต้องหมองหมาง

(ญ) รักด้วยใจภักดิ์ รักด้วยใจสว่างทุกสิ่ง

ทุกอย่างจะกระจ่างสายตา

(ช , ญ) แค่คืบจริงๆ

(ช , ญ) แค่คืบจริง

เหมือนผีมาสิ่งอยู่ในอุรา

จนใจที่ปากฉันมิกล้า

เอื้อนเอ่ยวาจาว่า…รักเธอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...