เนื้อเพลง อยากให้เธอสบายใจ Butter caramel

อยากจะทำทุกสิ่ง และทำทุก ๆ อย่าง

กับวันนี้ เธอเจ็บช้ำมา

อยากให้ซบตรงไหล่ พักลงตรงไหล่ของฉัน

ที่คอยซึมน้ำตา

และหัวใจเธอที่มันสลาย ที่ต้องพังทลายด้วยมือของเขา

และตัวเขา ไม่เคยจะเห็นค่า

ให้ตัวฉันที่คอยเป็นเพื่อนที่ดี ให้ช่วยเธอเยียวยา

และคอยเยียวยารักษาจะได้ไหม จะได้ไหม

อยากจะได้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหม

บอกฉันจะคอยตามใจ หากเธอนั้นต้องการอะไร

อยากให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยคนดี

อยากให้เธอรู้สึกดี และเพียงตอนนี้ อยากให้เธอสบายใจ

เรื่องราวที่เกิด ช่วยลบได้ไหมเธอ

เป็นความหลัง จากที่ฝังใจ

ฉันเองที่จะอยู่ และคอยเฝ้าดู

อยู่ตรงนี้ ไม่เดินจากหายไป

หัวใจเธอที่มันสลาย ที่ต้องพังทลายด้วยมือของเขา

และตัวเขา ไม่เคยจะเห็นค่า

ให้ตัวฉันที่คอยเป็นเพื่อนที่ดี ให้ช่วยเธอเยียวยา

และคอยเยียวยารักษา จะได้ไหม จะได้ไหม

อยากจะให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหม

บอกฉันจะคอยเอาใจ หากเธอนั้นต้องการอะไร

อยากให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยคนดี

อยากให้เธอรู้สึกดี และเพียงตอนนี้ อยากให้เธอกอดฉันไว้

อยากจะให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหม

บอกฉันจะคอยตามใจ หากเธอนั้นต้องการอะไร

อยากให้ทำอะไร ช่วยบอกกับฉันมาเลยคนดี

อยากให้เธอรู้สึกดี และเพียงตอนนี้ อยากให้เธอบอก

จะให้ทำอะไร อยากจะให้ทำอะไร

ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหม

บอกฉันจะคอยตามใจ หากเธอนั้นต้องการอะไร

อยากจะให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหม

บอกฉันจะคอยตามใจ หากเธอนั้นต้องการอะไร

อยากให้ทำอะไร ช่วยบอกกับฉันมาเลยคนดี

อยากให้เธอรู้สึกดี และอยากให้เพียงตอนนี้เธอกอดฉันไว้

อยากให้เธอสบายใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...