เนื้อเพลง ฤดูที่หายไป BaroqueSway

ในวันเวลาที่ผันผ่าน  คงมีเวลาที่เคยมีค่า เหมือนฤดูกาล

มองบนนภาที่แปรเปลี่ยน  ดั่งคำสัญญาในวันนั้น ที่ฉันไม่เคยลืม          

*แต่หากวันนั้น   ถ้าเธอไม่จากไป    ฤดูกาลคงไร้ เรื่องราว            

และหากวันนี้    จะขอได้ไหม     ฉันควรจะทำอย่างไร เพื่อให้เธอ ย้อนมา                        

**แต่…  สายลมแห่งรักที่พัดผ่าน  ได้พัดพาเราไป และพัดพาไป สู่วันเวลาที่ผ่านมา                           

และ…  ฉันรอตรงนี้เพื่อพบพาน  แม้ฤดูกาล ผันแปรไปอย่างไร ฉันยัง(คอย)

 

มองนาฬิกาล่วงเลยผ่าน  ดั่งคำสัญญาในวันนั้น แม้ฉันผิดหวัง  (*,**)             

และหากในวั้นนั้น  กลับเปลี่ยนเวียนผัน  อีกครา             

ความทรงจำจะหยุดหมุน  วันและคืนต่อจากนี้  คงจะมีแต่เธออีกครั้ง              

(solo) , (**)

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...