เนื้อเพลง เส้นทางนี้มีเธอตลอดไป ไผ่ พงศธร อัลบั้ม Ost.หมัดเด็ดเสียงทอง

(พร้อมกัน) จะเส้นทางไหนก็ยังมีเรา

บนทางทอดยาวเรายังมีกัน

จะเส้นทางไหนไม่เคยไหวหวั่น

เพราะทุกเส้นทาง เธอมีฉัน ฉันมีเธอ

 

(ไผ่) หัวใจบรรทุกความรักเต็มที่ จะกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเสมอ

(ตั๊กแตน) ยังอุ่นใจเมื่อได้ใกล้เธอ แค่สบตาเธอชีวิตก็ดูปลอดภัย

(ไผ่) ชีวิตถึงเจอหลุมเจอบ่อ แต่ใจยังเกาะยังกอดเธอเอาไว้

(ตั๊กแตน) ช่วยยืนยันอีกครั้งได้ไหม

(ไผ่) ยืนยันก็ได้ ว่าฉันรักเธอทุกวัน

 

(พร้อมกัน) จะเส้นทางไหนก็ยังมีเรา

บนทางทอดยาวเรายังมีกัน

จะเส้นทางไหนไม่เคยไหวหวั่น

เพราะทุกเส้นทาง เธอมีฉัน ฉันมีเธอ

 

(ไผ่) ปลายทางถึงแม้ยังไกล ยังมีอะไรมากมายให้เจอ

(ตั๊กแตน) ได้เดินทางไปพร้อมพร้อมเธอ

อยากบอกเธอว่าฉันไม่กลัวอะไร

(ไผ่) จับมือแล้วไปด้วยกัน จะสูงจะชันรักไม่เคยหล่นหาย

(ตั๊กแตน) จะเลี้ยวจะโค้ง ก็ยังมั่นใจ

(ไผ่) ขอบคุณนะใจ ที่ยังเชื่อใจกัน

 

(พร้อมกัน) จะเส้นทางไหนก็ยังมีเรา

บนทางทอดยาวเรายังมีกัน

จะเส้นทางไหนไม่เคยไหวหวั่น

เพราะทุกเส้นทาง เธอมีฉัน ฉันมีเธอ

 

(พร้อมกัน) จะเส้นทางไหนก็ยังมีเรา

บนทางทอดยาวเรายังมีกัน

จะเส้นทางไหนไม่เคยไหวหวั่น

เพราะทุกเส้นทาง เธอมีฉัน ฉันมีเธอ

 

(ไผ่) ปลายทางถึงแม้ยังไกล ยังมีอะไรมากมายให้เจอ

(ตั๊กแตน) ได้เดินทางไปพร้อมพร้อมเธอ

อยากบอกเธอว่าฉันไม่กลัวอะไร

(ไผ่) จับมือแล้วไปด้วยกัน จะสูงจะชันรักไม่เคยหล่นหาย

(ตั๊กแตน) จะเลี้ยวจะโค้ง ก็ยังมั่นใจ

(ไผ่) ขอบคุณนะใจ ที่ยังเชื่อใจกัน

 

(พร้อมกัน) จะเส้นทางไหนก็ยังมีเรา

บนทางทอดยาวเรายังมีกัน

จะเส้นทางไหนไม่เคยไหวหวั่น

เพราะทุกเส้นทาง เธอมีฉัน ฉันมีเธอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...