เนื้อเพลง อย่ามโน ใบเตย อาร์สยาม

ก็แบบพยายามจะมองตา ก็ไม่มอง

พยายามจะมองเธอ ก็ไม่มอง

แต่งตัวอะไรมา เธอไม่มองเลย

ได้แต่มองเลย

อะไรที่ฉันจะปิด เธอก็คิดก็คิดจะเปิด

ฉันกลัวเธอจนเตลิด เธอก็มา ก็มาตลอด

ควบคุมตัวเองหน่อยไหม ในตาเธอจ้องจะกอด

ข้างนอกเธอจ้องจะใส่ ข้างในเธอจ้องจะถอด ถอด ถอด

อ่ะเดี๋ยวหัวใจวาย

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน อย่ามโน เก็บอาการบ้างนะ

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน แต่ช่วยโชว์ข้างใน ว่าคิดอะไรอ่ะ

ว่าคิดอะไรอ่ะ (อย่ามโน มโน มโน)

อ๊ะคิดอะไรอ่ะ (อย่ามโน มโน มโน)

ไม่อยากให้มีอารมณ์จนเกินไป

ใจเย็น ๆ มีเวลามาดูใจ

ใจเย็น ๆ อ๊ะ เธอทำรุนแรงไป

ทำรุนแรงไป ทำกันเกินไป ทำกันเกินไป

อะไรที่ฉันจะปิด เธอก็คิดก็คิดจะเปิด

ฉันกลัวเธอจนเตลิด เธอก็มา ก็มาตลอด

ควบคุมตัวเองหน่อยไหม ในตาเธอจ้องจะกอด

ข้างนอกเธอจ้องจะใส่ ข้างในเธอจ้องจะถอด ถอด ถอด

อ่ะเดี๋ยวหัวใจวาย

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน อย่ามโน เก็บอาการบ้างนะ

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน แต่ช่วยโชว์ข้างใน ว่าคิดอะไรอ่ะ

(ใส่ ใส่ ใส่ ใส่ ถอด ถอด ถอด ถอด)

(ใส่ ใส่ ใส่ ใส่ ถอด ถอด ถอด ถอด)

อย่ามโน มโน มโน

อย่ามโน มโน มโน

อย่ามโน มโน มโน

(ใส่ ใส่ ใส่ ใส่ ถอด ถอด ถอด ถอด)

(ใส่ ใส่ ใส่ ใส่ ถอด ถอด ถอด ถอด)

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน อย่ามโน เก็บอาการบ้างนะ

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน แต่ช่วยโชว์ข้างใน

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน อย่ามโน เก็บอาการบ้างนะ

อย่ามโน อย่ามโน ท่องนโมไว้เลย

อย่ามโน แต่ช่วยโชว์ข้างใน ว่าคิดอะไรอ่ะ

คิดอะไรอ่ะ อ๊ะคิดอะไรอ่ะ

อย่ามโน มโน มโน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...