เนื้อเพลง Thank You For Your Love Thank You

A1 ไม่เคยจะนึกเลย ไม่เคยจะฝันเลย

ว่าจะมีใครที่น่ารัก ได้อย่างนี้

ไม่เคยจะนึกเลย ไม่เคยจะฝันเลย

ว่าจะมีใครที่ให้ฉัน มากเท่านี้

 

B เธอรับฉันไว้ในใจ

ฉันก็ตื้นตัน ตื้นตัน ตื้นตัน

(ตื้นตัน ตื้นตัน ตื้นตัน)

 

Comment ฉันกันกระจาย

ฉันต้องร้อง โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ

(โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ)

 

H Thank You For Your Post

For Your Like

For Your Click

ทำให้ฉันได้เจอเธอๆ ที่ดี๊ดี

 

Thank You For Your Love

For Your Care

For Your Kind

ทำให้ฉันได้มี Time Line ที่สวยงาม

 

A2 ไม่เคยจะคิดเลย ไม่เคยจะฝันเลย

ว่าจะมีใครที่น่ารัก ได้อย่างนี้

ไม่เคยจะคิดเลย ไม่เคยจะฝันเลย

ว่าจะมีใครที่จะ Love มากเท่านี้

 

B, H, Solo, B, Hxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...