เนื้อเพลง นานๆ ธีร์ ไชยเดช

 

มองไปมองให้มันไกล มองไปมองให้เป็นอย่างนั้น

จริงใจมีให้กันและกัน แบ่งปันอยากให้เป็นอย่างนั้นนานๆ 

เป็นเงาที่คอยตามกันไป จริงใจอยากให้เป็นอย่างนั้น

จุนเจือเผื่อให้กันและกัน แบ่งปันอยากให้เป็นอย่างนั้นนานๆ

บินไปบินให้มันไกล มองไปมองให้สุดฟ้า

สรรพสิ่งที่เราได้มีมา รักษาอยากให้เป็นอย่างนั้นนานๆ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...