เนื้อเพลง คนโชคดีที่ไม่เคยเหงา พิณรัตน์

เหมือนตัวคนเดียวทั้งที่มีคนอยู่มากมาย

เหมือนยังไม่รู้หนทางที่มีคือทางใด

ที่คิดที่ทำอะไรอะไรมันก็ไร้จุดหมาย

แต่เธอคงไม่เข้าใจ

 

เห็นใครที่เดินข้างกันสะท้อนในใจ

ที่เดิมที่คุ้นเคยต้องเลี่ยงไป

หันมองทางไหนอะไรอะไรมันก็วนมาใหม่

แต่เธอคงไม่เข้าใจ

 

เพราะว่าเธอคือ คนโชคดี

ที่คงไม่เคยผ่านความเดียวดาย

จึงอยากให้เธอเข้าใจ คนโชคร้าย

 

ถ้ามีใครบอกเธอว่าเหงา

นั่นแปลว่าเขา อยากมีเธอข้างข้าง

เล่าความทรมานอ้างว้าง

นั่นคือเขากำลังต้องการ ให้เธอ..ช่วยหยุดมัน

 

เพราะว่าเธอคือ คนโชคดี

ที่คงไม่เคยผ่านความเดียวดาย

จึงอยากให้เธอเข้าใจ คนโชคร้าย

 

ถ้ามีใครบอกเธอว่าเหงา

นั่นแปลว่าเขา อยากมีเธอข้างข้าง

เล่าความทรมานอ้างว้าง

นั่นคือเขากำลังต้องการ ให้เธอ..ช่วยหยุดมัน

 

ถ้ามีใครบอกเธอว่าเหงา

นั่นแปลว่าเขา อยากมีเธอข้างข้าง

เล่าความทรมานอ้างว้าง

นั่นคือเขากำลังต้องการ ให้เธอ..ช่วยหยุดมัน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...