เนื้อเพลง เกินจะบอก โอ้ Oh รุจาภา

 

เธอถามว่า รักเธอมากเท่าไหร่

ให้ฉันบรรยาย ความรู้สึกในใจ

ให้เธอรับรู้ ให้เธอได้ชื่นใจ

เธออยากให้ อธิบาย

 

ฉันขอเวลาค้นหาคำตอบ

ว่าฉันรักเธอ มากเกินจะบอก

ให้นับดาวนับเดือนก็ยังไม่พอใจ

ที่จะมาเปรียบความรักเรา

 

โอ้ และแล้วก็ถึงวัน วันที่ฉันนั้นพร้อมจะบอกเธอ

จะพูดให้เธอได้รู้ไปเลยว่า

 

ฉันรักเธอสุดขอบฟ้า มากเกินแผ่นน้ำ

เนื้อกาลเวลา มากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่

รักที่ฉันบอกไป อาจจะเวอร์เกินคนทั่วไป

ต้องใช้เวลาพิสูนจ์ ใจฉันให้นานนานจะได้รู้

 

รักนิรันด์ รักมากเกินใคร

รักมากมาย รักสุดหัวใจ

ก็ยังไม่พอ มันยังไม่พอใจ

ที่จะมาเปรียบความรักเรา

 

โอ้ และแล้วก็ถึงวัน วันที่ฉันนั้นพร้อมจะบอกเธอ

จะพูดให้เธอได้รู้ไปเลยว่า

 

ฉันรักเธอสุดขอบฟ้า มากเกินแผ่นน้ำ

เนื้อกาลเวลา มากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่

รักที่ฉันบอกไป อาจจะเวอร์เกินคนทั่วไป

ต้องใช้เวลาพิสูนจ์ ใจฉันให้นานนานจะได้รู้

 

โอ้ และแล้วก็ถึงวัน วันที่ฉันนั้นพร้อมจะบอกเธอ

จะพูดให้เธอได้รู้ไปเลยว่า

 

ฉันรักเธอสุดขอบฟ้า มากเกินแผ่นน้ำ

เนื้อกาลเวลา มากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่

รักที่ฉันบอกไป อาจจะเวอร์เกินคนทั่วไป

ต้องใช้เวลาพิสูนจ์ ใจฉันให้นานนานจะได้รู้

 

ฉันรักเธอสุดขอบฟ้า มากเกินแผ่นน้ำ

เหนือกาลเวลา มากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่

รักที่ฉันบอกไป อาจจะเวอร์เกินคนทั่วไป

ต้องใช้เวลาพิสูจน์ ใจฉันให้นานนานจะได้รู้xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...