เนื้อเพลง ถนนสายนี้ ใหม่ เจริญปุระ

และถนนสายนี้

ก็ดูเงียบเหงา

ตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไป

ก็คงเหลือให้เห็น

แค่เพียงแสงไฟ

และภาพความสุขที่เลือนลาง

เธอรู้บ้างไหม

เรื่องราวครั้งนั้น

มันรั้งให้ฉัน

อยู่บนหนทาง

คืนกลับมาเจอ

อยู่กับเธอตรงนี้

สานต่อภาพเธอขึ้นในใจ

เธอจะเป็นเงา

ที่ไม่จางหายไป

ฉันจะเก็บไว้ในใจนี้

เก็บไว้เพื่อคอยเธอตลอดไป…

สิ่งที่ฉันได้เห็น

ก็เพียงแค่ฝัน

แต่ตัวจริงนั้นเธออยู่ไหน

ที่ถนนสายนี้ไม่มีแยกใด

ให้ฉันได้คืนสู่หัวใจเธอ

ความหลังครั้งนั้น

ไม่เคยเคลื่อนไหว

ยังรั้งฉันไว้

ไม่ให้หลงทาง….

คืนกลับมาเจอ

อยู่กับเธอตรงนี้

สานต่อภาพเธอขึ้นในใจ

เธอจะเป็นเงา

ที่ไม่จางหายไป

ฉันจะเก็บไว้ในใจนี้

เก็บไว้เพื่อคอยเธอตลอดไป…

ความหลังครั้งนั้น

ไม่เคยเคลื่อนไหว

ยังรั้งฉันไว้

ไม่ให้หลงทาง….

คืนกลับมาเจอ

อยู่กับเธอตรงนี้

สานต่อภาพเธอขึ้นในใจ

เธอจะเป็นเงา

ที่ไม่จางหายไป

ฉันจะเก็บไว้ในใจนี้

เก็บไว้เพื่อคอยเธอตลอดไป…

เธอจะเป็นเงา

ที่ไม่จางหายไป

ฉันจะเก็บไว้ในใจนี้

เก็บไว้เพื่อคอยเธอตลอดไป…

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...