เนื้อเพลง เงาของฝน Greasy Cafe อัลบั้ม The Journey Without Maps

 

แสง ที่ส่องสว่างกว้างไกล

ที่แผ่กระจายเท่าไหร่ อาจส่องไม่ทั่วทุกหน

ฝน ที่ตกลงมามากมาย

ประโคมตกลงเท่าไหร่ อาจเปียกไม่ทั่วทุกทาง

 

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา

เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

ก็ปล่อยความจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ

 

เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมากมาย

เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไหร่

ก็ขอให้เป็นเงาของฝน แค่จากไป

 

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา

เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ ใจ

 

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา

เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ ใจxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...