เนื้อเพลง รักต้องตอบด้วยรัก อุ๊บอิ๊บส์ อัลบั้ม ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี

) ลู่ลมที่โบกพัดมา

(ช) เย็นชื่นอุรา

(ญ) ได้ร่มเย็นด้วยเงาไม้ใบ

(พร้อมกัน) มีแต่เราสองคน

(ช) ตามอารมณ์ล่องลอยอย่างฝัน

(ญ) อบอุ่นรักชักนำ

(ช) สองเรามีแต่คำรำพัน

(พร้อมกัน) สุขสันต์กับโลกของเรา

(ญ) อยากดำรงรักคงพงศ์เผ่า

(ช) หยุดเวลาดั่งใจนึกเอา

(ญ) นิยายรักเริ่มด้วยเรา

(พร้อมกัน) แต่มั่นคงยิ่งนัก

(พร้อมกัน) รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก

(ญ) หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก

(พร้อมกัน) รักที่เอ่อล้นใจ

(ช) ก้าวไปสู่แดนพ้นฟ้า

(ญ) ใช้รักชักพาไป

(ช) ผ่านทางที่อันตราย

(พร้อมกัน) ใช้รักป้องกัน

(ญ) กาลเวลาที่เวียนเปลี่ยนผัน

(ช) ก่อเกิดความสัมพันธ์

(ญ) มิมีวันสิ้นลงในพลัน

(พร้อมกัน) แต่ยั่งยืนนานเท่านาน

(ช) ตราบวันตายมิเคยผันผ่าน

(ญ) โลกตระการด้วยความรักเรา

(ช) ซึ้งในรักมั่นบรรเทา

(พร้อมกัน) อยู่ดำรงด้วยรัก

(พร้อมกัน) รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก

(ญ) หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก

(พร้อมกัน) รักที่เอ่อล้นใจ

(พร้อมกัน) ตามอารมณ์ล่องลอยอย่างฝัน

อบอุ่นรักชักนำ สองเรามีแต่คำรำพัน

สุขสันต์กับโลกของเรา

(ญ) อยากดำรงรักคงพงศ์เผ่า

(ช) หยุดเวลาดั่งใจนึกเอา

(ญ) นิยายรักเริ่มด้วยเรา

(พร้อมกัน) แต่มั่นคงยิ่งนัก

(พร้อมกัน) รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก

(ญ) หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก

(พร้อมกัน) รักที่เอ่อล้นใจ

(พร้อมกัน) รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก

(ญ) หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก

(พร้อมกัน) รักที่เอ่อล้นใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...