เนื้อเพลง อย่าว่าฉันแก่ สวีทนุช

1 พูดกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็ว่าฉันแก่ ไม่ดูหน้าแก ก็แก่พอกัน

พูดกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็เรียกซะแย่ ไม่ให้งอแง อย่าว่าฉันแก่

อย่ามาตอแย อย่าว่าฉันแก่ แม้ฉันวัยแม่ แต่ก็มีดี

2 พูดกี่หน กี่หน ก็เรียกคนแก่ ไม่เคยมาแคร์ แก่มั่งซิคุณ

พูดอีกแล้ว อีกแล้ว ไม่แคล้วว่าแก่ พวกปากตำแย แก่แล้วทำไม

* ใยมาว่าฉัน ไม่หันดูตัว ไม่ต้องมากลัว คุณก็ต้องแก่

3 พูดกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็ว่าฉันแก่ ไม่ดูหน้าแก ก็แก่พอกัน

พูดกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็เรียกซะแย่ ไม่ให้งอแง อย่าว่าฉันแก่

อย่ามาตอแย อย่าว่าฉันแก่ แม้ฉันวัยแม่ แต่ก็มีดี

…เธอก็ต้องแก่ เขาก็ต้องแก่ มีใครไม่แก่ ใครก็ต้องแก่ ดีใจที่แก่

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...