เนื้อเพลง คุย line บ่หายคิดฮอด มนต์แคน แก่นคูน-ข้าวทิพย์ ธิดาดิน อัลบั้ม เจ็บบอกให้ไป หัวใจบอกให้กอด

(ข้าวทิพย์) หายไปอยู่ไสมาฮู้บ่ว่าคนถ่าน้อยใจ

(มนต์แคน) อ้ายบ่ได้หายไปไส ก็เทียวส่งไลน์มาคอยรายงาน

(ข้าวทิพย์) กอดฮักด้วยตัวหนังสือแต่บ่ฮู้ว่ามืออ้ายกอดใครกัน

(มนต์แคน) มืออ้ายงมเรื่องงาน แต่หัวใจนั้นคิดฮอดแต่แฟน

 

(ข้าวทิพย์) โอ้ย จังแม่นเว้าคือ แต่เห็นข่าวลือมีอยู่บ่หาย

(มนต์แคน) บ่ดอกอ้ายบ่เคยมีใคร ส่งรูปผ่านไลน์ให้ดูแปนแปน

(ข้าวทิพย์) ก็ฮักจึงยังเชื่อใจ แต่ห่างดนหลายบ่วายคลอนแคลน

(มนต์แคน) ส่งไลน์มาบายแก้มแทนติ๊กเกอร์รูปแหวนมาสวมใจคนดี

 

(ข้าวทิพย์) คุยไลน์บ่หายคิดฮอด ส่งรูปมากอดก็บ่หยุดคิดหลาย

(มนต์แคน) งั้นอ้ายกอดชดเชยก็ได้

(ข้าวทิพย์) อย่ามาลวดลาย

(มนต์แคน) เซาคิดฮอดอ้ายล่ะติ

(ข้าวทิพย์) คิดฮอดกะส่วนคิดฮอด บ่มีสินสอด บ่ให้กอดฟรี

(มนต์แคน) นานนานได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้

(ข้าวทิพย์) กะมาบ่อยบ่อยแนติ อย่ามีแต่ส่งไลน์

 

(มนต์แคน) หายไปก็เรื่องงาน

(ข้าวทิพย์) ย่านอยู่ทางนั้น จะหวานใส่ผู้สาว

(มนต์แคน) อ้ายบ่ได้สนใครเขา ใจมีแต่เจ้าบ่แบ่งผู้ใด๋

(ข้าวทิพย์) เขาว่าเทคโนโลยี ความสะดวกมากมี เอื้อให้คนปันใจ

(มนต์แคน) แบบนั้นคงบ่แม่นอ้าย

(ข้าวทิพย์) เชื่อได้จั่งใด๋ ผู้หญิงในไลน์เป็นพัน

 

(ข้าวทิพย์) คุยไลน์บ่หายคิดฮอด ส่งรูปมากอดก็บ่หยุดคิดหลาย

(มนต์แคน) งั้นอ้ายกอดชดเชยก็ได้

(ข้าวทิพย์) อย่ามาลวดลาย

(มนต์แคน) เซาคิดฮอดอ้ายล่ะติ

(ข้าวทิพย์) คิดฮอดกะส่วนคิดฮอด บ่มีสินสอด บ่ให้กอดฟรี

(มนต์แคน) นานนานได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้

(ข้าวทิพย์) กะมาบ่อยบ่อยแนติ อย่ามีแต่ส่งไลน์

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...