เนื้อเพลง เดินด้วยกันไหม Past Tales

เคยเดินผู้เดียวมันเปล่าเปลี่ยว ฉันเองนั้นเดินคนเดียวก็นาน

เคยมีผู้คนมาผ่านๆ แค่เพียงไม่นานแล้วเขาก็ไป

                * แค่อยากมีใครมาเดินด้วยกัน อยากมีคนกอดฉัน เวลาหวั่นไหว

                อยากให้เขา มาคอยปลอบใจ เมื่อยามเราเหงา

                อยากมีคนนั้นคอยเคียงข้างกัน แบ่งปันความฝันที่มีของเรา

                และความทุกข์ก็คงแบ่งเบา แค่เราเดินด้วยกัน

เธอเดินผู้เดียว ดูเปล่าเปลี่ยว เห็นเธอนั้นเดินคนเดียวก็นาน แล้ว

เคยมีผู้คนมาผ่านๆ แค่เพียงไม่นานแล้วเขาก็ไป

( * )

                แค่อยากมีเธอมาเดินด้วยกัน (อยากให้เธอกอดฉัน เวลาหวั่นไหว)

                มีเธอนั้นมาคอยปลอบใจ เมื่อยามที่เราเหงา

                อยากมีเธอนั้นคอยเคียงข้างกัน แบ่งปันความฝันที่มีของเรา

                และความทุกข์ก็คงแบ่งเบา แค่เราเดินด้วยกัน

และเธอนั้นจะรังเกียจไหม ถ้าเราเดินด้วยกัน
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...