เนื้อเพลง จุดหมาย พิช อัลบั้ม Quarter

สายลมที่ผ่านพัด คลื่นที่ยังคงซัดสาด

พัดรัวเข้ามา พาเราออกไป

เหลียวไปมองอีกครั้ง หนทางข้างหลังก็เลยมาไกล

กี่คืนวันที่ฝันแล้วตื่น

แม้ยังเจ็บเมื่อมองไปวันนั้น

และยังหวั่นอะไรรอฉันข้างหน้า

เมื่อวันวานเป็นเพียงบทเรียน

เขียนถูก ๆ ผิด ๆ พรุ่งนี้ก็ยังเป็นปริศนา

ทุก ๆ อย่าง ที่ผ่านไป จะเลวร้ายดีงามยังไง

ในไม่ช้าต้องพ้นเลยไป ไม่มีอะไร ไม่ผันแปร

ฉันยืนอยู่ และยังหายใจ โลกยังหมุนไปไม่เที่ยงแท้

เมื่อใดใจยังคงแน่วแน่ ไม่นานต้องเจอ จุดหมายที่ใจต้องการ

เรื่องที่ทำให้ยิ้ม คำพูดที่ทิ่มแทงใจ

เนิ่นนานไป ก็คงเลือนลาง

ค่ำลงในวันนี้ หวังว่าจะยังมีแสงสว่าง

อีกหนึ่งวัน ให้ฉันก้าวต่อ

ถึงวันหนึ่งคงต้องไปตามจุดหมาย

ขอให้ใจเราไม่หลงลืมกัน

ครั้งหนึ่งยัง เคยได้มี เธอที่แสนดี

ข้างกายได้แบ่งกันฝัน

ทุก ๆ อย่าง ที่ผ่านไป จะเลวร้ายดีงามยังไง

ในไม่ช้าต้องพ้นเลยไป ไม่มีอะไร ไม่ผันแปร

ฉันยืนอยู่ และยังหายใจ โลกยังหมุนไปไม่เที่ยงแท้

เมื่อใดใจยังคงแน่วแน่ ไม่นานต้องเจอ จุดหมายที่ใจต้องการ

จุดหมายที่ใจต้องการ

แม้ยังเจ็บเมื่อมองไปวันนั้น

และยังหวั่นอะไรรอฉันข้างหน้า

เมื่อวันวานเป็นเพียงบทเรียน

เขียนถูก ๆ ผิด ๆ พรุ่งนี้ก็ยังเป็นปริศนา

ทุก ๆ อย่าง ที่ผ่านไป จะเลวร้ายดีงามยังไง

ในไม่ช้าต้องพ้นเลยไป ไม่มีอะไร ไม่ผันแปร

ฉันยืนอยู่ และยังหายใจ โลกยังหมุนไปไม่เที่ยงแท้

เมื่อใดใจยังคงแน่วแน่ ไม่นานต้องเจอ จุดหมายที่ใจต้องการ

สายลมยังผ่านพัด ถึงวันต้องลา

ในไม่ช้า ต้องพบกันใหม่

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...