เนื้อเพลง เท่ากับที่เดิม โป้ Yokee Playboy

วิ่งออกไป เธอรู้มั้ยต้องได้ระยะทางสักอย่าง ถึงแม้ฉันไม่แข็งแรงกว่าใคร ทำต่อไปยังไงก็ถึงแม้จะช้า

ฉันออกแรง ที่ทำมันมาจนวันนี้ที่ผ่านมา

แค่แม้มันมีความหมายบ้างกับเธอ วันนั้นจนวันนี้ที่เธอมีฉันเรื่อยมา แต่กลับไม่คิดอย่างนั้นสักครั้ง

                * เท่ากับที่เดิม อย่าเริ่มดีกว่า รู้สึกเหมือนเดิม ก็คิดเสียว่า

                เพิ่งเจอ หน้ากัน เท่านั้นดีกว่า แค่ตรง ที่เดิม เปล่าเริ่มวิ่งมา

ถึงจะช้า จากที่เดินมาจนวันนี้ที่ผ่านมา แค่แม้มันมีความหมายบ้างกับเธอ

วันนั้นจนวันนี้ที่เธอมีฉันเรื่อยมา ทำไมไม่คิดอย่างนั้นสักครั้ง

( * )

เท่ากับที่เดิม อย่าเริ่มดีกว่า รู้สึก เหมือนเดิม ก็คิดเสียว่า

เท่ากับที่เดิม อย่าเริ่มดีกว่า รู้สึก เหมือนเดิม ก็คิดเสียว่า

เท่ากับที่เดิม อย่าเริ่มดีกว่า รู้สึก เหมือนเดิม ก็คิดเสียว่า

เพิ่งเจอ หน้ากัน เท่านั้นดีกว่า แค่ตรง ที่เดิม เปล่าเริ่มวิ่งมา
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...