เนื้อเพลง เทียนไข เม จีระนันท์ กิจประสาน อัลบั้ม Black Me

ก็ฉันมันเป็นแค่คนรอง ที่ถูกมองเหมือนไร้ความหมาย

ก็เพราะว่าเป็นเหมือนของตาย ในยามที่ไม่มีใคร

ฉันก็เป็นเหมือน ๆ เทียน ถูกเก็บในลิ้นชักเพื่อรอเรื่อยไป

ถูกใช้ก็ตอนที่แสงไฟดับไป ถึงค้นเพื่อจะใช้กัน

คนที่มีความสำคัญ แค่วันที่เธอเสียใจ

มันคงไม่มีความหมายสักเท่าไร

จะเจ็บจะช้ำจะทนถ้ายังไหว

ตราบจนเทียนไขนั้นจะละลายหมดลงไป

จะอยู่เป็นแสงที่ส่องแม้อาจไม่ถึงใจ

แค่พอรำไรให้เธอนั้นยังมองเห็น

แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจชัดเจน

ได้แค่ที่เป็นและไม่ต้องหวังไปมากกว่านี้

แม้จะต้องเสียใจ

คนที่มีความสำคัญ แค่วันที่เธอเสียใจ

มันคงไม่มีความหมายสักเท่าไร

จะเจ็บจะช้ำจะทนถ้ายังไหว

ตราบจนเทียนไขนั้นจะละลายหมดลงไป

จะอยู่เป็นแสงที่ส่องแม้อาจไม่ถึงใจ

แค่พอรำไรให้เธอนั้นยังมองเห็น

แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจชัดเจน

ได้แค่ที่เป็นและไม่ต้องหวังไปมากกว่านี้

แม้จะต้องเสียใจ

แม้จะต้องเสียใจ แม้จะต้องเสียใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...