เนื้อเพลง แร้งคอย คาราบาว อัลบั้ม ช้างไห้

ณ ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย

เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย

คือผู้เดินทาวรอนแรมสัญจร

จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ

อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา

มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม

นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

ณ ที่สายฝนกระทบหน้าผา

แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง

ขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพร

ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง 

ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา

เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม

นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

(หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

(ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย)

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

(หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอยเฝ้าคอย

(ตรงที่อีแร้ง เฝ้าคอย)

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

คอย คอย คอย คอย คอย คอย คอย

คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...