เนื้อเพลง รักพ่อ หญิง ธิติกานต์

อยากขอบคุณ ขอบคุณที่อุ้มชู

ที่สั่งสอนเลี้ยงดูให้ลูกโตมา

แม้หัวใจเหน็ดเหนื่อย พ่อไม่เคยอ่อนล้า

พ่ออดทนจนลูกมีวันที่ดี

อยากเห็นวันที่พ่อ มีความสุขหัวใจ

และวันนั้น ก็สมหวังในวันนี้

แผ่นฟ้าและผืนดิน ยอมรับคุณความดี

ให้พ่อคนนี้ พ่อที่ลูก ลูกภูมิใจ

นี่เป็นเสียงจากหัวใจของลูกทุกคน

คำขอบคุณหมื่นล้านคำ ที่บอกออกไป

แม้ไม่อาจเทียบแทน เศษเสี้ยวที่พ่อเคยให้

แต่แทนใจว่าลูกซึ้งในพระคุณ

อยากขอบคุณ ขอบคุณที่อุ้มชู

ที่สั่งสอนเลี้ยงดูให้ลูกโตมา

แม้หัวใจเหน็ดเหนื่อย พ่อไม่เคยอ่อนล้า

พ่ออดทนจนลูกมีวันที่ดี

อยากเห็นวันที่พ่อ มีความสุขหัวใจ

และวันนั้น ก็สมหวังในวันนี้

แผ่นฟ้าและผืนดิน ยอมรับคุณความดี

ให้พ่อคนนี้ พ่อที่ลูก ลูกภูมิใจ

นี่เป็นเสียงจากหัวใจของลูกทุกคน

คำขอบคุณหมื่นล้านคำ ที่บอกออกไป

แม้ไม่อาจเทียบแทน เศษเสี้ยวที่พ่อเคยให้

แต่แทนใจว่าลูกซึ้งในพระคุณ

นี่เป็นเสียงจากหัวใจของลูกทุกคน

คำขอบคุณหมื่นล้านคำ ที่บอกออกไป

แม้ไม่อาจเทียบแทน เศษเสี้ยวที่พ่อเคยให้

แต่แทนใจว่าลูกซึ้งในพระคุณ

พ่อรู้ใช่ไหม ว่าลูกทุกคนรักพ่อ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...