เนื้อเพลง สามัคคีประเทศไทย – คาราบาว

เพลง : สามัคคีประเทศไทย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ

จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้

แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ

จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว

แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่

วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส

ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)

(สำนึกในคุณแผ่นดิน)

มีประเพณีโบราณ สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่

วันลอยกระทงของไทย ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง

วัฒนธรรมยืนยาว ผู้คนรักใคร่ปรองดอง

เผ่าไทยทั้งผอง พี่น้องกันใช่อื่นไกล

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว

แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่

วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส

ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)

(สำนึกในคุณแผ่นดิน)

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ

จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้

แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ

จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว

แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่

วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส

ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)

(สำนึกในคุณแผ่นดิน)

เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด

สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้

มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี

พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย

เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด

สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้

มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี

พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

สามัคคี สามัคคีประเทศไทย

Be the first to like.
loading...