เนื้อเพลง ครูเล คาราบาว อัลบั้ม ช้างไห้

ครู ข้ามภูเขาทะเลห่างไกลเท่าใดไม่หวั่น

ที่แห่งนั้นยังมีเด็กน้อย เฝ้าคอยความหวัง

หวังว่าครูคนเดียวจะกลับมา

วันนี้มีลมทะเลที่แปรปรวน

เกลียวคลื่นพัดดังถั่งโถมผันผวน

ชวนให้เด็กเป็นห่วงหา

ครู ที่ที่มีหัวใจหาดทราย สายลมพัดพร้าว

เล่าเรื่องราวอันเป็นตำนาน ของลูกเล

ชีวิตของเรือตังเกเร่หาปลา

ชีวิตที่มีเวลาในผืนอวน

ความรักห่างไกลแสงสีเย้ายวน

บริสุทธิ์และแสนซื่อ

ผู้คนวันนี้แข่งขัน หาการงานสุขสบาย

แต่ในดวงใจดวงนี้ มีอักษรหนังสือ

มุ่งหวังตั้งใจให้เด็ก ได้อ่านเขียนฝึกปรือ

ว่าลูกเลก็คือประชาชน ผู้อ่านออกเขียนได้

ผู้คนวันนี้แข่งขัน หาการงานสุขสบาย

แต่ในดวงใจดวงนี้ มีอักษรหนังสือ

มุ่งหวังตั้งใจให้เด็ก ได้อ่านเขียนฝึกปรือ

ว่าลูกเลก็คือประชาชน ผู้อ่านออกเขียนได้

เป็นเรือจ้างจนๆ แต่เงิน แต่ใจเทียมฟ้า

ดั่งนาวาชีวิตอุทิศเพื่อเด็กน้อย

ดุจแสงเทียนส่องนำทางเสียสละ

ภาระในแดนกันดารมีความหมาย

ดอกไม้กำลังเจริญเติบวัย

กลางดวงใจครูเล ครูเล ครูเล

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...