เนื้อเพลง LCD ROMEO ROBOT

นั่งมองภาพเธอในจอ Lcd

ทุกอย่างคงเหมือนเพิ่งผ่านไป

ไม่นานเมื่อเราได้ไปทะเล

วันคืนเหล่านั้นฉันกับเธอ

อยากกอดเธอไว้ในคืนไร้แสงไฟ

นอนบนหาดทรายแค่เราสองคน

หากฉันลืมทุกอย่างที่ฉันมี

แต่ขอเถอะช่วงดีดีเหล่านั้น

และแม้เธอจะเปลี่ยนไปไม่รักกัน

แต่ในวันนั้นเธอรักฉันเหลือเกิน

เรื่องเดิมที่เธอกับเราเคยดู ยังถูกฉายในทีวี

ชั้นวางกล่องซีดีก็มีแต่หนังดีดี ที่เธอนั้นชอบเปิดดู

อยากนอนเหยียดขาไปบนโซฟา

ดูดาวบนดาดฟ้าด้วยกันสองคน

หากฉันลืมทุกอย่างที่ฉันมี

แต่ขอเถอะช่วงดีดีเหล่านั้น

และแม้เธอจะเปลี่ยนไปไม่รักกัน

แต่ในวันนั้นเธอรักฉันเหลือเกิน

หากฉันลืมทุกอย่างที่ฉันมี

แต่ขอเถอะช่วงดีดีเหล่านั้น

และแม้เธอจะเปลี่ยนไปไม่รักฉัน

แต่ในวันนั้นเรารักกันเหลือเกิน

หากฉันลืม ที่ฉันมี

ขอเถอะช่วงดีดีเหล่านั้น

และแม้เธอจะเปลี่ยนไปไม่รักฉัน

นั่ง มอง ภาพ เธอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...