เนื้อเพลง เพลงเก็บผ้า yellow fang

 

หากวันนี้ไม่สดใส อาจเป็นวันต้องทำใจ เก็บเอาผ้าที่ตากไว้ เก็บเอาวันที่ไม่เป็นใจ

วันเปลี่ยนไป วันที่เคยมีเธอใช่ไหม วันเปลี่ยนไป

อาจเพราะฉันไม่ไปไหน ติดกับวันที่ข้องใจ ตื่นตอนเช้าหรือตื่นสาย เกี่ยวกับวันที่ไม่เคยคลาย

 

* กี่วันเปลี่ยนไป วันที่เคยมีเธอใช่ไหม วันเปลี่ยนไป วันที่เคยมีเธอใช่ไหม

วันเปลี่ยนไป วันที่เคยมีเธอใช่ไหม วันเปลี่ยนไป

( * )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...