เนื้อเพลง ใจมันหาย Silly Fools อัลบั้ม Candyman

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

โปรดอย่าทำร้ายโลกที่สวยงาม

ที่(ผู้)สร้างฉัน โปรดหยุดทำอย่างนั้นเสียที

โปรดหยุดทำลายมันเสียที

โปรดอย่าทำร้ายโลกที่สวยงาม

ที่(ผู้)สร้างฉัน โปรดหยุดทำอย่างนั้นเสียที

โปรดหยุดทำลายมันเสียที

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

โปรดอย่าทำร้ายโลกที่สวยงาม

ที่(ผู้)สร้างฉัน โปรดหยุดทำอย่างนั้นเสียที

โปรดหยุดทำลายมันเสียที

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

ใจมันหาย อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...