เนื้อเพลง เมื่อถึงวันนั้น Docmatic

ถ้าในตอนเช้าเมื่อเธอลืมตา

เอื้อมมือออกไปคว้าได้เพียงเงาของฉัน

ถ้าแค่นั้นอยากให้ความฝันที่เคยได้มี

เธอยังออกเดินตามมันด้วยดี ถึงเธอจะไม่ได้มีฉัน

 

ก็นกที่มันแค่บินตามลม

ถ้าแม้พายุซัดโครมวันใด

ชีวิตก็หล่นลงดินไป

 

ก็ไม่รู้วันใดที่ฉันต้องไป

ความรักวันหนึ่งจากกันห่างไกล

เมื่อถึงตอนนั้นของลมหายใจ

 

ในวันนี้เวลายังมีได้ไหม

ให้เธอจำคำของฉันเอาไว้

เมื่อถึงวันนั้นที่ไม่มีใคร

แล้วเธอจะเข้าใจ

 

ในความอ้างว้างที่ทรมาน

อาจใช้เวลาเพื่อให้เจือจางหาย จะผ่านไป

 

ถ้าเธอต้องการได้กำลังใจ

จากตรงขอบฟ้าแค่เพียงมองไป

จะฝากเอาไว้ที่ตรงนั้น

 

ก็นกที่มันแค่บินตามลม

ถ้าแม้พายุซัดโครมวันใด

ชีวิตก็หล่นลงดินไป

 

ก็ไม่รู้วันใดที่ฉันต้องไป

ความรักวันหนึ่งจากกันห่างไกล

เมื่อถึงตอนนั้นของลมหายใจ

 

ในวันนี้เวลายังมีได้ไหม

ให้เธอจำคำของฉันเอาไว้

เมื่อถึงวันนั้นที่ไม่มีใคร

แล้วเธอจะเข้าใจ

 

ก็ไม่รู้วันใดที่ฉันต้องไป

ความรักวันหนึ่งจากกันห่างไกล

เมื่อถึงตอนนั้นของลมหายใจ

 

ในวันนี้เวลายังมีได้ไหม

ให้เธอจำคำของฉันเอาไว้

เมื่อถึงวันนั้นที่ไม่มีใคร

 

ก็ไม่รู้วันใดที่ฉันต้องไป

ความรักวันหนึ่งจากกันห่างไกล

เมื่อถึงตอนนั้นของลมหายใจ

 

ในวันนี้เวลายังมีได้ไหม

ให้เธอจำคำของฉันเอาไว้

เมื่อถึงวันนั้นที่ไม่มีใคร

แล้วเธอจะเข้าใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...