เนื้อเพลง ลุ่มเจ้าพระยา – ชรินทร์ นันทนาคร

เพลง : ลุ่มเจ้าพระยา

ศิลปิน : ชรินทร์ นันทนาคร

เนื้อเพลง :

ลุ่มเจ้าพระยาเห็นสายธารา ไหลล่อง

เพียง แต่มองหัวใจให้ป่วน

น้ำไหลไป มักไม่ ไหลทวน

ชีวิตเรา ไม่มีหวน ไม่กลับทวนเหมือนกัน

เรา เกิดมา ผูกใจรัก กันดีกว่า

เพราะว่าชีวา แสน สั้น

เรา อย่าได้ สะเทือนหัวใจต่อกัน

ทิ้งชีวิตอัน สุขใจ

อย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชย ชิดมั่น

จง ผูกพันรักกันด้วยใจ

ขอจงเป็น เหมือนเช่น นกไพร

ที่เหิรบินคู่กันไป หัว ใจ คู่กัน

เรา เกิดมาผูกใจรัก กันดีกว่า

เพราะว่าชีวา แสน สั้น

เรา อย่าได้ สะเทือนหัวใจต่อกัน

ทิ้งชีวิตอัน สุขใจ

อย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชย ชิด มั่น

จง ผูกพัน รักกันด้วยใจ

ขอจงเป็น เหมือนเช่นนกไพร

ที่เหิรบินคู่กันไป หัว ใจ คู่ กัน…

Be the first to like.
loading...