เนื้อเพลง เรื่องซ้ำซาก Fairy Tales

จบกันไป เรื่องความรักของเราก็จบกันไป และสุดท้ายที่มีก็แค่เยื่อใย ติดอยูในใจ และมันยังค้างคา เรื่องของเราที่สุดท้ายมันกลายเป็นเธอและเขา และไอเรื่องของเราไม่ได้มีแค่เรา มันเป็นเรื่องเก่าๆ ที่ฉันไม่คิดจะจำ 

และเธอ (เธอ) พยายามจะอธิบาย (จะอธิบาย) เมื่ออยู่กับฉันแล้วเธอจะเป็นจะตาย ทำอะไรมันก็ไม่มีความสุขทั้งนั้น เพราะฉันกับเธอมันไม่เข้ากัน อยู่ไปก็เป็นเหมือนน้ำเปล่ากับน้ำมัน เรื่องมันเป็นอย่างนั้นให้ฉันทำไง  * ไม่ต้องพูดจะดีกว่าไหม พูดไปแล้วมันได้อะไร พูดไปมันก็ซ้ำ ใครเขาฟังต้องช้ำ ผิดกับความทรงจำข้างในใจ ไม่ต้องพูดจะดีกว่า พูดไปแล้วไม่มีค่า  หมดเวลา หมดไปแล้วความรักที่มีให้ฉัน ที่ตอนนี้เธอมี เธอก้มีให้มัน ก็คือช่วงเวลาสั้นๆ ที่ฉันไม่คิดจะจำ  แต่เธอ (เธอ) ยังยืนยันจะอธิบาย (จะอธิบาย) เมื่ออยู่กับฉันแล้วเธอจะเป็นจะตาย ทำอะไรมันก็ไม่มีความสุขทั้งนั้น เพราะฉันกับเธอมันไม่เข้ากัน อยู่ไปก็เป็นเหมือนน้ำเปล่ากับน้ำมัน เรื่องมันเป็นอย่างนั้นให้ฉันทำไง  ซ้ำ *,* พูดไปก็เท่านั้น ไม่ต้องอธิบาย ให้เธอหยุดได้ไหม พอแล้ว พอแล้ว  

 

ซ้ำ *,* ไม่ต้องพูดจะดีกว่าไหม ไม่ต้องพูดจะดีกว่า ไม่ต้องพูดจะดีกว่าไหม พูดไปแล้วไม่มีค่า ไม่ต้องพูดจะดีกว่าไหม 

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...