เนื้อเพลง เลี้ยง yellow fang อัลบั้ม The Greates

เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ดูก่อน
ไม่ได้เข้าใจผิด ใช่ไหมที่บอก
ก็แล้วที่เคยบอก ได้ยินใช่ไหม
รู้ว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้หรอกสิ่งไหน
รู้ว่าไม่เข้าใจ สิ่งที่เจอ
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
สิ่งที่เธอคิด เฉยว่าเข้าใจผิด
อย่าได้หยุดคิด ได้ยินฉันไหม
รู้ว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้หรอกสิ่งไหน
รู้ว่าไม่เข้าใจ สิ่งที่เจอ
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ก่อน เลี้ยงฉันเอาดูก่อน
เลี้ยงฉันไว้ดูก่อนxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...