เนื้อเพลง One Generation – Silly Fools Mini

เพลง : One Generation

ศิลปิน : Silly Fools Mini

เนื้อเพลง :

One world…one sky.

One home called earth.

A child alone will cry.

One mother gives birth.

* I’m talking about one nation…one generation.

Living in pain and despair…no fair, no fair, no fair.

** I’m talking about one nation…one generation.

Without hunger or cold night…no right, no right, no right.

Can we learn to share?

Can we learn to care?

Come on, let’s make it right.

We can start tonight.

[Repeat * , **]

How wide is one sea?

Is this great imagination?

To close our eyes,

to the pain of one nation.

*** A baby’s cry needs no translation.

Mother Nature cry with tears.

For this generation.

**** Listen to the world cry…no cry, no cry, no cry.

Listen to the world cry…no cry, no cry, no cry.

[Repeat *** , ****]

For one generation….

มิติหนึ่ง

คนโง่โง่ขนาดเล็ก

ท้องฟ้าโลกหนึ่งสิ่งหนึ่ง

บ้านที่เรียกโลก

เด็กลำพังจะร้องไห้

แม่หนึ่งให้วันเกิด

* ฉัน’ที่คุยเกี่ยวกับมิติประชาชาติหนึ่งสิ่งหนึ่ง

การอาศัยอยู่ในความเจ็บปวด และการสูญเสียความหวัง…ไม่ใช่ดี, ไม่ใช่ดี, ไม่ใช่ดี

** ฉัน’ที่คุยเกี่ยวกับมิติประชาชาติหนึ่งสิ่งหนึ่ง

โดยปราศจากรู้สึกอยาก หรือกลางคืนไข้หวัด…ไม่ใช่ถูกต้อง, ไม่ถูกต้อง, ไม่ถูกต้อง

เราเรียนรู้ให้สามารถส่วนแบ่งได้ไหม?

เราเรียนรู้ให้สามารถการเอาใจใส่ได้ไหม?

มาบน, ‘ทำให้มันถูกต้อง

เราสามารถเริ่มคืนนี้

ทะเลหนึ่งกว้างเท่าไหร่?

จินตนาการใหญ่นี้หรือไม่?

เพื่อใกล้ชิดตาของเรา, เพื่อความเจ็บปวดของประชาชาติหนึ่ง

*** ทารก’ของร้องไห้ความต้องการไม่ใช่การแปล

ธรรมชาติแม่ร้องไห้ กับน้ำตา

สำหรับมิตินี้

**** ฟังโลกร้องไห้…ไม่ใช่เสียงร้อง, ไม่ร้องไห้, ไม่ร้องไห้

ฟังโลกร้องไห้…ไม่ใช่เสียงร้อง, ไม่ร้องไห้, ไม่ร้องไห้

เป็นเวลามิติหนึ่ง….

Be the first to like.
loading...