เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม Clash อัลบั้ม PLAY Project

เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นเป็นดังชีวิต ก็เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นเป็นดวงใจ

 

เพราะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้น ไปด้วยความหมาย ทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกาย และหวังให้เป็นดังความฝัน

 

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้ ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล

 

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

 

        * หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

 

        ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

 

                ** รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

 

                หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป สูญเสียเธอเหมือนจะขาดใจ

 

( * , ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...