เนื้อเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไง เก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจฉันดูออก ทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน

        * เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรานั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา

        นี้คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่ วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ

                ** เสียงที่เปลี่ยน คือเสียงตรงมาจากหัวใจ ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไหร่ ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น

                เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน

                ประโยคที่บอกเลิกกัน เธอคงพูดชัดเจน

( * , ** )

ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่ว แผ่วลง

( * , ** )

ประโยคที่บอกเลิกกัน เธอคงพูดชัดเจน
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...