เนื้อเพลง สิ่งที่ฉันเป็น – อีโบล่า

เพลง : สิ่งที่ฉันเป็น

ศิลปิน : อีโบล่า

เนื้อเพลง :

เป็นแค่หนึ่งคนนี้

ที่รู้ดีกับหนทางของใจ

เป็นแค่หนึ่งคนนี้

ที่รู้ตัวว่าไม่ดีเหมือนใคร

อยู่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นไป

เธอก็หนึ่งคนนั้น

ที่หวีงดีให้ชั้นเป็นเหมือนใคร

เธอก็อยู่ตรงนี้

แต่ว่าเราช่างเหมือนไกลแสนไกล

ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแจ่จำใจ

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง

จากกันวันนี้เธอคงผิดหวังแต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น

ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแจ่จำใจ

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง

จากกันวันนี้เธอคงผิดหวังแต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น

แล้วจะเข้าใจ

Be the first to like.
loading...