เนื้อเพลง ตะวันดวงเดิม Megabyte

อีกไม่นานก็หาย อีกไม่นานก็จากลงไป
เรื่องที่เลวร้าย คงสลายไปในไม่ช้า
อีกไม่นานก็เจอ จะเจอแสงของวันใหม่
เรื่องราวที่สดใสก็จะย้อนคืนมาอีกครั้ง
ล้มก็ลุกขึ้นยืนใหม่ เพื่อลมหายใจอีกสักวัน
เพื่อเจอแสงที่ยิ่งใหญ่ อยากให้เธอรู้ไว้
จะส่งกำลังใจของฉันที่มีให้เธอ
แม้ว่ามันไม่มากมายเท่าไร อยากขอให้เธอเก็บไว้
เรื่องต่างต่างที่เจอสักวันนั้นต้องจางหาย
แหละทุกครั้งต้องเสียน้ำตาเท่าไร
สักวันนึงก็ต้องพบตะวันดวงเดิม
เกิดมาครั้งเดียวต้องไม่หวั่น
ยิ้มสู้อีกครั้งเพื่อวันใหม่
ตราบชีวิตยังหายใจ เพื่อวันพรุ่งนี้
ล้มก็ลุกขึ้นยืนใหม่ เพื่อลมหายใจอีกสักวัน
เพื่อเจอแสงที่ยิ่งใหญ่ อยากให้เธอรู้ไว้
จะส่งกำลังใจของฉันที่มีให้เธอ
แม้ว่ามันไม่มากมายเท่าไร อยากขอให้เธอเก็บไว้
เรื่องต่างๆที่เจอสักวันนั้นต้องจางหาย
แหละทุกครั้งต้องเสียน้ำตาเท่าไร
สักวันนึงก็ต้องพบตะวันดวงเดิมxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...