????????? yi ban – Jerry

???? : yi ban

?????? : Jerry

????????? :

Yi Ban (Other Half) – Jerry Yan

?????????? yi zhi deng yi ge ren deng le hen jiu

Been waiting for that someone for such a long time

?????????? yi chang du jiao xi shi hen ji mo

one sided love is so very lonely

???????? chun xia qiu dong wo de chuang kou

My window through Spring, Summer, Autumn and Winter

????? zhi you feng jing guo

Only the wind passes by

?????? ai de shen you duo shen

Love deeply yet how deep is it

???? wo ye bu dong

I don’t know

?????????? ni de hou wo de sin bian de cui ruo

Your throat and my heart have weakened

???????? ting yi shou ge ye jue de tong

I feel the pain even after listening to a song

???????dan wo shei ye mei you shuo

But I didn’t speak of it to anyone

??????????you bian de zuo wei you bian de shen tou

The seat on my right, the pillow on my right

???????? dou yi jing kong le na me jiu

Have been empty for such a long time

???? wei ni shou hou

Waiting only for you

????????? na shi yin wei wo yi jing kan tou

It’s all because I’ve finally understood

????? mei you ni de ai

Without your love

??????? zhe ge wo zhi shi yi ban

I am only but one half

?????? bu ku le bu xiao le

Not crying, not laughing

?????????wei shei nu li wo ye bu ming bai

I don’t understand for whom do I work hard for

?????? mei you ren neng qu dai

No one can take your place

??????? yi ge yuan de ling yi ban

One half of a circle

??????wo gu zhi de deng dai

I stubbornly wait on

???????? deng feng zai ba ni dai hui lai

Waiting for the wind to bring you back

??

Yi Ban

?? ????

Artist: Jerry Yan (???)

OST Hot Shot

?? ???? ?????

?? ???? ?????

????? ??? ???? ????

???? ?? ???

??? ?????? ???

???? ????? ??? ????

??? ????? ??? ??

???? ??? ??? ????

??? ????? ?? ???? ???

???? ??? ????

????? ??? ????

???? ???? ??? ???

???? ???? ????

???? ??? ???

?????? ??? ???? ????

??? ?? ???? ???

???? ?????? ??? ???

???? ???? ??? ???? ???? ????? ???

???? ????? ??? ???? ????

???? ????? ??? ????? ???

??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????

???? ???? ???? ???

??? ???? ??? ????

???? ??? ??? ???? ????

???? ????? ???? ??? ????

???? ???? ???? ??? ???? ?? ????

??? ?? ???

??? ?????? ???

???? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ???

???? ????? ????? ????? ???? ???

?? ???? ??????? ??? ???? ?? ????

???? ??? ????

??? ????? ???

????? ?? ??? ??? ???? ???

??? ???

Be the first to like.
loading...