เนื้อเพลง yi ban – Jerry

เพลง : yi ban

ศิลปิน : Jerry

เนื้อเพลง :

Yi Ban (Other Half) – Jerry Yan

一直等一個人等了很久 yi zhi deng yi ge ren deng le hen jiu

Been waiting for that someone for such a long time

這一場獨角戲是很寂寞 yi chang du jiao xi shi hen ji mo

one sided love is so very lonely

春夏秋冬我的窗口 chun xia qiu dong wo de chuang kou

My window through Spring, Summer, Autumn and Winter

只有風經過 zhi you feng jing guo

Only the wind passes by

愛得深有多深 ai de shen you duo shen

Love deeply yet how deep is it

我也不懂 wo ye bu dong

I don’t know

你的喉我的心變得脆弱 ni de hou wo de sin bian de cui ruo

Your throat and my heart have weakened

聽一首歌也覺得痛 ting yi shou ge ye jue de tong

I feel the pain even after listening to a song

但我誰也沒有說dan wo shei ye mei you shuo

But I didn’t speak of it to anyone

右邊的座位右邊的枕頭you bian de zuo wei you bian de shen tou

The seat on my right, the pillow on my right

都已經空了那麼久 dou yi jing kong le na me jiu

Have been empty for such a long time

為你守候 wei ni shou hou

Waiting only for you

那是因為我已經看透 na shi yin wei wo yi jing kan tou

It’s all because I’ve finally understood

沒有你的愛 mei you ni de ai

Without your love

這個我只是一半 zhe ge wo zhi shi yi ban

I am only but one half

不哭了不笑了 bu ku le bu xiao le

Not crying, not laughing

為誰努力我也不明白wei shei nu li wo ye bu ming bai

I don’t understand for whom do I work hard for

沒有人能取代 mei you ren neng qu dai

No one can take your place

一個圓的另一半 yi ge yuan de ling yi ban

One half of a circle

我固執地等待wo gu zhi de deng dai

I stubbornly wait on

等風再把你帶回來 deng feng zai ba ni dai hui lai

Waiting for the wind to bring you back

一半

Yi Ban

อี ปั้น

Artist: Jerry Yan (言承旭)

OST Hot Shot

อี จื๋อ เติ่ง

อี เก้อ เหริน

เติ่ง เลอ ห่าว โจ่ว

เจ้อ อี ฉาง

ตู๋ เจี่ยว ซี่

ซื่อ เหิ่น จี้ มว่อ

ชุน เซี่ย โชว ตง

หว่อ เตอ ชวง โข่ว

จือ โหย่ว ฟง จิ่ง ต่ง

อ้าย เตอ เซิน

โหย่ว ตวอ เซิน

หว่อ เหย่ ปู้ ต่ง

หนี่ โจ่ว โฮ่ว

หว่อ เตอ ซิน

เปี้ยน เตอ ชุ่ย รว่อ

ทิง อี โส่ว เกอ

เหย่ เจวี๋ย เตอ ท่ง

ต้าน หว่อ เสย เหย่ เหมย โหย่ว ซวอ

โย่ว เปียน เตอ จว้อ เว่ย

โย่ว เปียน เตอ เจิ่น โถว

โตว อี่ จิง คง เลอ น่า เมอ โจ่ว

เหมย หนี่ โส่ว โหว

น่า ซื่อ อิน เหวย

หว่อ อี่ จิง คั่น โท่ว

เหมย โหย่ว หนี่ เตอ อ้าย

เจ้อ เก้อ หว่อ จือ ซื่อ อี ปั้น

ปู้ คู เลอ

ปู้ เซี่ยว เลอ

เหวย เสย หลิว เล่ย หว่อ เหย่ ปู้ หมิง ไป๋

เหมย โหย่ว เหริน เหนิง ฉวี่ ไต้

อี เก้อ เหยวียน เตอ ลิ่ง อี ปั้น

หว่อ กู้ จื๋อ

เตอ เติ่ง ไต้

เติ่ง ฟง ไจ้ ป่า หนี่ ไต้

หุย ไหล

Be the first to like.
loading...