เนื้อเพลง แค่เธอคนเดียว SomeMary

ฉันหา แค่ใครสักคนหนึ่ง คนนั้น

ที่เติมเต็มกันและกัน มีความหมาย

โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ เกินกว่าจะพบเจอ

จะมีสักครั้งหนึ่ง จะบอก ให้เธอรู้

ถ้าฉันมีเธอแค่คนเดียว ก็ไม่ต้องเหลียวไปมองดูใคร

ได้รักเพียงเธอก็สุขใจ แค่เธอคนเดียวในใจก็พอ

ฉันพบ กับใครสักคนหนึ่งคนนี้

สิ่งดี ๆ ในทุกวัน มีความหมาย

โลกใบนี้ไม่กว้างใหญ่ เกินกว่า จะพบเจอ

จะมีสักครั้งหนึ่ง และในสักวันหนึ่ง ฉันจะได้บอก

ว่าฉันมีเธอแค่คนเดียว ก็ไม่ต้องเหลียวไปมองดูใคร

ได้รักเพียงเธอก็สุขใจ จะคนไหน ไม่มีใคร

แค่ทุก ๆ วันจะมีเธอ เติมเต็มเสมอทุกความอบอุ่นไม่เหงาใจ

จะขอมีเธอตลอด แค่เธอคนเดียวในใจก็พอ

ว่าฉันมีเธอแค่คนเดียว ก็ไม่ต้องเหลียวไปมองดูใคร

ได้รักเพียงเธอก็สุขใจ จะคนไหน ไม่มีใคร

แค่ทุก ๆ วันจะมีเธอ เติมเต็มเสมอทุกความอบอุ่นไม่เหงาใจ

จะขอมีเธอตลอด แค่เธอคนเดียวในใจก็พอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...