เนื้อเพลง แค่นั้น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้ ใครมีความหมายในใจ ของเธอ

ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน        

ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเผย ไม่เคยได้รับกลับคืน  

ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง จะรักไม่รักช่างเธอ ให้ฉันงมงายต่อไป

แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้ก็พอ

                * นี่ตัวเราคงคล้าย ดังหมาเห่าเรือบิน จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล

                ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ

                 ใจหนอ หนอ ฉันเป็นสุขเหลือเกิน

สำลักความสุขจนล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้น ข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด

เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบาง ฉันวอนว่าลมเอ๋ย ช่วยพัดผ่านมาทางนี้

สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจาง ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือน หายไป

( * )
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...