เนื้อเพลง เล็กเคียว ร็อกอะโลน คาราบาว อัลบั้ม วิชาแพะ

เป็นอะไรก็เป็นได้ เล็กเคียวไม่อยากเป็น

เล่นอะไรก็เล่นได้ เล็กเคียวไม่อยากเล่น

ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

คุยอะไรก็คุยได้ เล็กเคียวไม่อยากคุย

ทำอะไรก็ทำได้ เล็กเคียวไม่อยากทำ

ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

เพลงร็อกลูกเดียว

เพลงร็อกลูกเดียว

เพลงร็อกลูกเดียว

เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวอยากเล่น

กีต้าร์ตัวเดียว เล็กเคียวเล่นร็อก

เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวชอบร็อก

เล่นกับริทึ่มบ๊อก เล็กเคียวร็อกอะโลน

เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวอยากเล่น

กีต้าร์ตัวเดียว เล็กเคียวเล่นร็อก

เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวชอบร็อก

เล่นกับริทึ่มบ๊อก เล็กเคียวร็อกอะโลน

เป็นอะไรก็เป็นได้ เล็กเคียวไม่อยากเป็น

เล่นอะไรก็เล่นได้ เล็กเคียวไม่อยากเล่น

ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก

เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง แต่เพลงร็อก)

เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง แต่เพลงร็อก)

เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง แต่เพลงร็อก)

เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง แต่เพลงร็อก)

เพลงร็อกเล็กเคียว

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...