เนื้อเพลง ทุ่งสีดำ Palmy อัลบั้ม Palmy 5

ม่านฝนที่โปรยมา เก็บออมเรื่องในตาวันนั้น

มองไกลที่ปลายทุ่งสีดำ ที่ฝังเรื่องทรงจำในนั้น

ลมที่โอบประคองภาพเรากลับมา

และคำสัญญาก็เป็นได้เพียงแค่เสียง

 

ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้

ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น

ในทุ่งสีดำภาพเธอฉัน ไม่เคยลาจากฉันไป

 

ลมที่โบกประโคมภาพเรากลับมา

และวันเวลาก็ทำได้เพียงตอกย้ำ

ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้

ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น

ในทุ่งสีดำภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจาก

ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้

ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น

ในทุ่งสีดำภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจากฉันไป

ภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจากฉันไป

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...